داوری دهمین جشنواره سراسری داستان انقلاب به پایان رسید

با پایان داوری دهمین جشنواره سراسری داستان انقلاب؛ برگزیدگان این جشنواره همزمان با هفته هنر انقلاب اسلامی معرف می شوند.

  1. ۹ ماه،۲ هفته قبل
جشنواره داستان انقلاب
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

از میان تعداد ۴۱۸ اثر متقاضی شرکت در دهمین جشنواره سراسری داستان انقلاب در بخش های داستان کوتاه و رمان بزرگسال و نوجوان، ۷ داستان کوتاه و رمان در بخش نوجوان و ۸ داستان کوتاه و رمان در بخش بزرگسال توسط هیات داوران این جشنواره ادبی انتخاب شدند.

در دهمین جشنواره سراسری داستان انقلاب که دبیری علمی آن را منیژه آرمین برعهده دارد، ۲۶ نویسنده در دو بخش داستان کوتاه و رمان بزرگسال و نوجوان شرکت کرده اند.

در بخش داستان کوتاه نوجوان، ۷۶ اثر، در بخش رمان نوجوان، ۲۵ اثر، در بخش داستان کوتاه بزرگسال، ۲۶۱ اثر و در بخش رمان بزرگسال، ۵۶ اثر در مرحله داوری اولیه مورد ارزیابی و رقابت قرار گرفتند.

زیادترین شرکت کنندگان در دهمین جشنواره سراسری داستان انقلاب از استان تهران و کمترین تعداد شرکت کننده از استان های کردستان، کرمانشاه و گلستان آثار خود را به دبیرخانه این رویداد ادبی وابسته به حوزه هنری ارسال کرده اند.

برگزیدگان دهمین جشنواره سراسری داستان انقلاب روز دوشنبه- ۲۰ فروردین- همزمان با مراسم افتتاحیه هفته هنر انقلاب معرفی می شوند.