کشف تعدادی از سکه های دوره اشکانی در پاکستان

در حفاری از محل تاریخی تخت باهی ایالت خیبرپختونخواه پاکستان، تعدادی سکه متعلق به سلسله پارتیان (اشکانیان) کشف شده است.

  1. ۸ ماه،۲ هفته قبل
کشف سکه های عصر اشکانی در پاکستان
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

حکومت اشکانیان در شمال شرق ایران، مناطقی وسیع از ایران، عراق امروزی، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، قفقاز، شرق ترکیه، شرق سوریه، ترکمنستان، افغانستان، تاجیکستان، پاکستان، کویت و سواحل خلیج فارس در عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی را تحت قلمرو خویش داشتند.

این دوره هم زمان است با حکومت موریا و کوشانیان در هند و از نظر فرهنگی عصر بسیار بااهمیتی در شبه قاره هند است.

حدود سال ۲۰ میلادی گندوفارس یکی از فاتحان پارتی از امپراتوری پارتیان اعلام استقلال کرد و حکومت و پادشاهی هندی - پارتی را در سرزمین های متصرف شده در افغانستان و پاکستان امروزی و شمال هند ایجاد کرد و شهر تاکسیلا را مرکز حکومت خود قرار داد.

اشکانیان کنترل جاده تجاری بین شرق و غرب، جاده ابریشم و جاده شاهی را در دست داشتند که این تسلط موجب افزایش قدرت و ثروت اشکانیان شده بود.

منطقه تخت باهی در ایالت خیبرپختونخواه درب ورودی به تمدن های باستانی در شبه قاره هند محسوب می شود.

شاهنشاهی اشکانیان یکی از قدرت های سیاسی و فرهنگی ایرانی در ایران زمین بود که ۴۷۱ سال بر بخش عمده غرب آسیا حکومت کرد. مؤسس و بنیانگذار این دودمان، اشک نام داشت.

حکومت اشکانی در اثر اختلافات داخلی و جنگ های خارجی در مدت حدود پنج قرن در شرق و غرب به تدریج ضعیف و سرانجام به دست اردشیر اول ساسانی منقرض شد.

حفاری از محل تاریخی تخت باهی ایالت خیبرپختونخواه برای حفاظت و کشف آثار باستانی از خرابه های عصر بوداییان با ۲ هزار سال قدمت در شمال غرب پاکستان آغاز شده است.

به گفته رئیس اداره تحقیقات باستان شناسی و امور موزه ایالت خیبرپختونخواه در شمال غرب پاکستان،از محل حفاری تعدادی سکه متعلق به سلسله پارتیان (اشکانیان) کشف شده است.

نوازالدین گفت:

حفاری در منطقه تخت باهی که از مکان های باستانی پاکستان است و در ۱۹۸۰ میلادی در فهرست سازمان فرهنگی یونسکو ثبت شده است، با همکاری سازمان کمک های بشردوستانه و تسهیل گر صورت می گیرد.