ساخت یک اثر هنری خارق العاده با بشکه های رنگی بزرگ در شهر + عکس

یک اثر هنری که با بشکه های رنگی ساخته شده با نام ماستابا در هاید پارک در غرب لندن نصب شد.

  1. ۷ ماه،۲ هفته قبل
ساخت یک اثر هنری با بشکه‌های رنگی +عکس
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

یک اثر هنری که با بشکه های رنگی ساخته شده با نام ماستابا در هاید پارک در غرب لندن نصب شد.

ساخت یک اثر هنری با بشکه های رنگی + عکس

ساخت یک اثر هنری با بشکه های رنگی + عکس

ساخت یک اثر هنری با بشکه های رنگی + عکس

ساخت یک اثر هنری با بشکه های رنگی + عکس

ساخت یک اثر هنری با بشکه های رنگی + عکس
همرسانی نوشتار: