سنگ هایی به قدمت عمر بشر + عکس ها

تک سنگ ها، سنگ های عمودی هستند که برای ساختارهای قابل توجهی در سراسر جهان استفاده شده اند.

  1. ۷ ماه،۲ هفته قبل
 سنگ‌هایی به قدمت عمر بشر
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

قدمت این اجرام عظیم معمولا به عصر حجر یا دوران برنز مربوط می شود و نیاکان ما آن ها را بر روی خشکی و در محل هایی که منابع کافی وجود داشته می تراشیده اند و با تجهیزات مربوط به آن دوران ها، به محل تعیین شده جابه جا می کردند. گفته شده که حدودا نیمی از عظیم ترین ستون های سنگی به جا مانده از گذشته بشریت در مصر باستان تراشیده شده اند و مابقی این سنگ ها هم در سراسر جهان پخش شده اند.
همرسانی نوشتار: