ملکه زیبای مصر اسکن می شود + عکس

محققان با انجام اسکن روی مقبره ملکه زیبای مصر «نفرتاری» قصد دارند تا اطلاعات زیادتری از این مقبره ۳ هزار ساله بیابند.

  1. ۷ ماه،۱ هفته قبل
نفرتاری
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

نفرتاری یکی از همسران رامسس بزرگ بوده است. اسکن های 3 بعدی و فتوگرامتری از این مقبره نشان می دهد که ملکه در تصمیم های استراتژیک و دیپلماتیک به فرعون مصر یاری رسانده و قابل احترام بوده است.نفوذ سیاسی وی بر فرعون قابل درک است و محققان می گویند با استفاده از این تصویر برداری می توانند مدل 3 بعدی از آرامگاه وی را نیز بازسازی کنند. او که به زیبارو شهرت داشت یکی از شناخته ترین شهبانویان مصر در کنار کلئوپاترا، نفرتیتی و... بوده است.

همرسانی نوشتار: