این خانه های غیر معمول را هیچ کجا ندیده اید ! + عکس ها

در قسمت شمالی چین و در منطقه فلات «لوئس پلاتئو» خانه هایی بسیار غیر معمول ساخته شده بود که بیش از چهار هزار سال قدمت دارد.

  1. ۴ ماه،۱ هفته قبل
خانه های عجیبی که فقط در چین دیده می شود+تصاویر
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

این خانه ها بصورت حفره هایی در زمین قرار دارند و با راهروهایی در زیر زمین به هم مرتبط هستند .حتی ورود به خانه نیز از طریق راهروهای زیر زمینی انجام می شود. طوفان بیش از حد و نوع خاک این منطقه باعث شده تا ساکنین خانه هایشان بصورت حفره ای بسازند.بهترین خانه های حفره ای راهی برای خروج از کوه دارند.زندگی در این خانه ها بسیار راحت است و ساکنین در تابستان و زمستان از گرما و سرما در امان هستند.

در حال حاضر نیز ۴۰ میلیون نفر در خانه های حفره ای ساکن هستند.

خانه های عجیبی که فقط در چین دیده می شود+تصاویر

خانه های عجیبی که فقط در چین دیده می شود+تصاویر

خانه های عجیبی که فقط در چین دیده می شود+تصاویر

خانه های عجیبی که فقط در چین دیده می شود+تصاویر

خانه های عجیبی که فقط در چین دیده می شود+تصاویر

خانه های عجیبی که فقط در چین دیده می شود+تصاویر

خانه های عجیبی که فقط در چین دیده می شود+تصاویر

همرسانی نوشتار: