ماسک مرگ هایی که با مرده ها دفن می شوند ! + عکس

ماسک مرگ مجسمه ای است از جنس گچ یا موم که ظرف چند ساعت پس از مرگ یک شخص، از صورتش به روش ریخته گری ساخته می شود.

  1. ۴ ماه،۱ هفته قبل
ماسک مرگ!
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

در گذشته این ماسک به منظور حفظ خاطره متوفی یا برای کشیدن نقاشی از وی به کار می رفت و داشتن آن در قرن هفدهم بسیار مرسوم بود. بعدها گرفتن عکس، جای این ماسک را گرفت. اولین بار مصری ها و آفریقایی ها ماسک های مرگ را ساختند که در واقع یک نوع آیین بود. اما در قرون بعد این ماسک ها به عنوان یادبودی از مرده ها شناخته می شد. این ماسک ها از جنس موم، گچ  یا رس بود و چون امکان خطا و اشتباه در آن نبود، نقاشان و مجسمه سازان از این ماسک های مرگ به عنوان منابعی استفاده می کردند تا به وسیله آن ها بتوانند پرتره یا مجسمه بسازند. این ماسک به عنوان یادگاری از فرد درگذشته باقی می ماند. معروف ترین ماسک های مرگ مربوط به مصریان باستان است که در فرایند مومیایی کردن مرده های خود، ماسک مرگ آن ها را هم تهیه می کردند و با خودشان در قبر می گذاشتند. در زیر چند ماسک معروف را می بینیم.

همرسانی نوشتار: