خبری تلخ و تعجب آور که این روزها حسابی سر و صدا کرده !

«براساس آمارها، میزان خرید و فروش یک سال کتاب در کشورمان برابر است با میزان خرید و فروش فقط یک روز لوازم آرایشی!» این خبر تلخ و عجیب در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود و با این که هیچ منبع معتبری آن را تایید یا رد نکرده اما بازتاب زیادی داشته است.

  1. ۵ ماه،۱ هفته قبل
یک روز خرید لوازم آرایش=یک سال خرید کتاب!
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

کاربری نوشته: «هرچند که آمارش معلوم نیست که درسته یا نه اما بیشترما خیلی اهل کتاب خوندن نیستیم. یکسره سرمون توی گوشیه و فکر می کنیم شبکه های اجتماعی سطح آگاهی ما رو بالا می بره.»

همرسانی نوشتار: