آموزش وپرورش برای حل مشکل ادامه تحصیل فرهنگیان چه پیشنهادی داد؟

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش گفت: برای حل مشکل ادامه تحصیل فرهنگیان، پیشنهاد دادیم مدرک تحصیلی اول برای آموزش و پرورش را لیسانس در نظر بگیرند.

  1. ۲ ماه،۱ هفته قبل
آموزش‌وپرورش برای حل مشکل ادامه تحصیل فرهنگیان چه پیشنهادی داد؟
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

علیالهیار ترکمن درباره مشکل اعمال مدرک تحصیلی فرهنگیان اظهار کرد: در این خصوص وزیر آموزش و پرورش پیگیر است و چندین مکاتبه با سازمان اداری و استخدامی داشته است.

وی افزود: بحث ادامه تحصیل مصوبه شورای عالی اداری است و همه دستگاه های اجرایی موظف به اجرا هستند و به همین دلیل نپذیرفتند که آموزش و پرورش مستثنی باشد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: پیشنهاد کردیم با توجه به اینکه حداقل مدرک تحصیلی برای استخدام در تمام دستگاه ها لیسانس است، مدرک تحصیلی اول برای آموزش و پرورش را لیسانس در نظر بگیرند یعنی اگر معلمی مدرک فوق دیپلم داشته و لیسانس گرفته و پس از آن فوق لیسانس گرفته است، مدرک فوق لیسانس محاسبه شود.

وی افزود: این پیشنهاد در سازمان امور اداری و استخدامی در حال بررسی است و وزیر آموزش و پرورش هم پیگیر آن است که امیدواریم مشکل فرهنگیان از این بابت حل شود.

اواخر سال ۹۷ نیز حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس درباره مشکل ادامه تحصیل فرهنگیان و محدودیت اعمال مدارک تحصیلی بالاتر برای کارمندان دولت از جمله فرهنگیان نامه ای را به رئیس جمهور ارسال کرد.