کاهش ساعات آموزش مدارس در ماه رمضان

وزارت آموزش و پرورش از کاهش ساعات آموزش مدارس در ماه رمضان خبر داد.

  1. ۱ هفته،۴ روز قبل
کاهش ساعات آموزش مدارس در ماه رمضان
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

گروه اجتماعی خبرگزاری ؛ وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: به منظور رعایت حال دانش آموزان در ماه مبارک رمضان در روزهای باقیمانده از سال تحصیلی جاری از ساعت آموزشی هر زنگ ۱۰ دقیقه کم و به ساعت زنگ تفریح در فاصله ساعات آموزشی اضافه می شود.

البته ساعت شروع و پایان مدارس تغییر نمی کند.