آموزش وپرورش: افزایش حقوق خارج از ضوابط نداشتیم + توضیحات درباره فیش حقوقی معلمان

وزارت آموزش وپرورش در واکنش "افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق برای برخی مدیران به ۳ میلیون تبدیل شد" توضیحاتی داده و می گوید:حکم افزایش حقوق فرهنگیان در سال ۹۸ طبق مفاد مصوبه هیئت وزیران بوده و هیچ گونه افزایشی خارج از ضوابط در احکام مشهود نیست.

  1. دوشنبه ۲۷ خرداد ۹۸ ساعت ۰۹:۱۶ (۵ ماه،۳ هفته قبل)
آموزش‌وپرورش: افزایش حقوق خارج از ضوابط نداشتیم + توضیحات تسنیم درباره فیش حقوقی معلمان
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

در تاریخ ۱۴ خرداد ۹۸ گزارشی با عنوان " افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق برای برخی مدیران به ۳ میلیون تبدیل شد!" منتشر شد.

هم اکنون امور اداری وزارت آموزش وپرورش در واکنش به این گزارش، این پاسخ را برای خبرگزاری ارسال کرده است:

"عطف به مطلب مندرج در آن خبرگزاری به تاریخ ۱۴ خرداد ۹۸ با عنوان افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق برای برخی مدیران به ۳ میلیون تومان تبدیل شد! پاسخ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش را به اطلاع افکار عمومی می رساند: این خبر کلی است بنابراین پاسخگویی به آن در حیطه وظایف وزارت آموزش و پرورش نیست، در ضمن لازم به ذکر است حکم افزایش حقوق فرهنگیان در سال ۹۸ طبق مفاد مصوبه مورخ ۳۱ فروردین ۹۸ هیئت وزیران و بر اساس ضریب حقوق ۲ هزار ۱۲۰ ریال محاسبه و صادر شده است و هیچگونه افزایشی خارج از ضوابط و مقررات مورد عمل در احکام کارکنان مشهود نیست".

پاسخ : آنچه در این گزارش به آن اشاره شده است، فراتر از وزارت آموزش وپرورش است و به تخلف دولت در افزایش حقوق ها اشاره دارد که اتفاقاً در آموزش وپرورش نه تنها افزایش عجیب حقوق ها را نداریم بلکه برخی معلمان از عدم اعمال بند ی تبصره ۱۲ خبر می دهند که با اعمال آن ۱۰۰ هزار تومان دیگر به حقوق آنها اضافه خواهد شد!

برخی نمایندگان مجلس از جمله حمیدرضا حاجی بابایی معتقدند که جلسات زیادی را با دولت درباره افزایش حقوق ها برای سال ۹۸ داشتند و تخلف آنها از نظر ما محرز است و دولت باید در این رابطه پاسخ دهد که چرا حقوق یک نفر ۵ میلیون و حقوق فردی دیگر ۴۴۰ هزار تومان اضافه شده است؟! اگر پیشنهاد ما در صحن مجلس ملاک است باید بگویم هر آنچه دولت انجام  داده تخلف است اما اگر دولت به این پیشنهاد تبصره ای زده باشد، حرف  دیگری است. دیوان محاسبات ۵۰ نمونه حکم حقوقی از سراسر کشور گرفته است که نشان می دهد تخلفات محرز است اما  سؤال این است در کشوری که عدالت اجتماعی محور است، چطور باید بپذیریم حداقل حقوق یک نفر یک میلیون و ۱۳۲ هزار تومان باشد که با ۴۴۰ هزار تومان افزایش در سال ۹۸ به یک میلیون و ۵۶۳ هزار رسیده و حقوق فرد دیگری ۵ میلیون اضافه شده باشد؟!

گفتنی است، دولت در بخشنامه ای در تاریخ ۳۱ فروردین ماه و بعد از مصوبه مجلس در قانون بودجه برای سه گروه، قضات و اعضای هیئت علمی (افزایش معادل ۱۸ درصد)، شاغلان دستگاههای اجرایی(افزایش ۱۸ درصد و حداقل افزایش ۴۴۰ هزار تومان) و همچنین برای مقامات، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره، استانداران و... افزایش حقوقی معادل ۱۱.۳ درصد را لحاظ کرده است.

همچنین برخی معلمان که از مهر ۹۷ فعالیت خود را به صورت پیمانی آغاز کرده اند، می گویند: طبق  قانون مجلس، افزایش حقوق در سال ۹۸ باید ۴۰۰ هزار تومان به علاوه ۱۰ درصد باشد براین اساس حکم حقوقی آنها در مهر سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است که ۱۰ درصد آن ۱۵۰ هزار تومان می شود که به همراه ۴۰۰ هزار تومان افزایش سال ۹۸ شامل ۵۵۰ هزار تومان می شود اما برای آنها فقط ۴۵۰ هزار افزایش حقوق اعمال شده است و در صورت اعمال بند "ی تبصره ۱۲" باید حدود ۱۰۰ هزار تومان دیگر به حقوق این معلمان اضافه شود که این موضوع انجام نشده است.

آموزش وپرورش: افزایش حقوق خارج از ضوابط نداشتیم + توضیحات  درباره فیش حقوقی معلمان