سه اولویت فراموش شده آموزش و پرورش؛ انتصابات، وزرا را در باتلاق غرق می کند

یک پژوهشگر حوزه آموزش وپرورش با اشاره به سه شرط ضروری برای موفقیت وزیر جدید آموزش وپرورش گفت: سوابق استیضاح های انجام شده نشانگر آن است که موضوع انتصابات محور اصلی اکثر استیضاح ها بوده و همانند باتلاقی است که هر وزیری را می تواند در خود غرق کند.

  1. جمعه ۳۱ خرداد ۹۸ ساعت ۱۰:۰۱ (۷ ماه قبل)
سه اولویت فراموش‌شده آموزش و‌پرورش؛ انتصابات، وزرا را در باتلاق غرق می‌کند
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

یکبار دیگر با آمدن سرپرست جدید، اولویت هایی که در نهاد تعلیم و تربیت بیش از هر موضوع دیگری ارجحیت دارد، مطرح است؛ برخی کارشناسان از شروطی یاد می کنند که وزیر جدید به شرط تحقق آنها باید حضور در پست پردردسر وزارت آموزش وپرورش را بپذیرد!

آنچه این روزها پررنگ تر از سایر مسائل آموزش وپرورش درفضای مجازی نمود دارد، انتظارات از وزیری است که به طبقه چهارم ساختمان شهید رجایی وزارت آموزش وپرورش راه می یابد. انتظاراتی که یک سر آن به مسائل و مشکلات معلمان وصل است و سر دیگر آن به اقتدار و مطالبه گری وزیر در هیئت دولت برای بازگرداندن آموزش وپرورش و معلمان به جایگاه اصلی خود.

شرط نخست موفقیت: برگزاری جلسات شورای عالی آموزش وپرورش با حضور رئیس جمهور

در همین رابطه، حجت الله بنیادی پژوهشگر مسائل آموزش وپرورش درباره اولویت های نهاد تعلیم وتربیت که باید مورد توجه وزیر جدید قرار بگیرد، اظهار کرد: اولین شرط موفقیت وزیر جدید آموزش وپرورش، جلب حمایت رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی آموزش و پرورش و برگزاری برخی جلسات شورا با ریاست رئیس جمهور است.  فعال سازی ظرفیت های قانونی شورای عالی آموزش و پرورش تنها با شرکت و ریاست رئیس جمهور در جلسات شورا امکان پذیر است.  بررسی سوابق چند ده ساله آموزش و پرورش و شورای عالی، نشانگر آن است که عدم شرکت رئیس جمهور در جلسات این شورا، سبب شده عملاً ظرفیت های قانونی این شورا تعطیل و بلااستفاده شود.

وی افزود: "تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی وتربیت و استخدام معلمان" یکی از مهمترین وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش وپرورش است که بر خلاف قانون به طور کامل به سازمان های غیرمرتبط و غیر متخصص واگذار شده است، بحران شدید کمبود معلم در سال جاری و چندسال آینده یکی از تبعات  بی توجهی به این اختیار قانونی شورای عالی آموزش و پرورش است.

شرط همراهی سازمان های برنامه وبودجه و اداری و استخدامی با آموزش وپرورش

این پژوهشگر مسائل آموزش وپرورش گفت: برگزاری جلسات شورای عالی آموزش و پرورش با ریاست رئیس جمهور همه دستگاه های مرتبط و مؤثر با آموزش و پرورش را از جمله دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی را مکلف به هماهنگی و همراهی با آموزش و پرورش می کند، ایجاد و رفع مسائل مهم و اساسی آموزش و پرورش در گروی تصمیمات صحیح  یا ناصحیح دو سازمان بودجه ای و استخدامی کشور است و اخذ تصمیم این سازمان ها به صورت مستقل و خارج از شورای آموزش و پرورش اکثر مواقع نتایج نامطلوب را به دنبال داشته است.

بنیادی ادامه داد: برگزاری جلسات شورای عالی آموزش و پرورش با حضور رئیس جمهور به معنای بسیج کردن همه امکانات وزارتخانه ‏ها و دستگاه های کشور برای خدمت به آموزش و پرورش و رفع موانع فعالیت بهینه آن است. به جرأت می توان گفت تا زمانی که رئیس جمهور در جلسات  شورای عالی آموزش و پرورش شرکت نکند، مهم بودن آموزش و پرورش در حد یک شعار بی نتیجه  و تکراری باقی خواهد ماند و همانند آنچه تاکنون در بیشتر دولت ها تکرار شده است، دستگاه های دیگر از انجام وظایف قانونی خود در قبال آموزش و پرورش سرپیچی و اهمال می کنند.

شرط دوم: ساز وکار مناسب برای انتصاب مدیران

وی با اشاره به دومین شرط موفقیت وزرا در وزارت آموزش وپرورش گفت: دومین نکته ساماندهی و ایجاد ساز و کار مناسب برای انتصاب مدیران بر مبنای شایستگی و مشارکت نظام مند، شخصیت های ذیصلاح در دولت، مجلس و مقام های محلی است. اولین گام در این زمینه، تعامل شفاف و نظام مند با نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

چالش با مجلس

بنیادی بیان کرد: بدیهی است که نمایندگان دارای جایگاه قانونی و  دارای حق و حقوق قانونی برای نظارت و پیگیری مطالبات مردم هستند. عدم شفافیت وزرای  مختلف در تعامل با نمایندگان و تداخل وظایف و مسئولیت های نمایندگی مردم با درخواست های شخصی  و گروهی برخی نمایندگان  یکی دیگر از مسائل مهم است که وزیر برای موفقیت باید راهکاری برای آن بیاندیشد.

انتصابات باتلاقی که وزرا را در خود غرق می کند

این پژوهشگر مسائل آموزش وپرورش با اشاره به اینکه سوابق استیضاح های انجام شده نشانگر آن است که موضوع انتصابات محور اصلی اکثر استیضاح ها بوده و  همانند باتلاقی است که هر وزیری را می تواند در خود غرق کند، افزود: عدم وجود یک ساز و کار نظام مند قانونی برای انتصابات مدیران آموزش و پرورش یکی از چالش های اساسی بیشتر وزرای آموزش و پرورش بوده است که جز با تصویب یک ضوابط صریح و شفاف قابل ساماندهی نیست.

وی تأکید کرد: انتصابات در آموزش و پرورش به دلایل مختلف برای همه جناح های سیاسی چه در دولت و چه در مجلس مهم است، لذا طراحی ساز و کار قانونی برای انتصابات که حیطه اختیارات و اظهار نظرهای هریک از شخصیت های حقوقی در دولت، مجلس و نهادهای ذیصلاح دیگر در آن مشخص باشد یکی از مهمترین اقدامات دیگر  برای توفیق وزیر است.

انتصابات میدان جدال قدرت ها و جناح های سیاسی

بنیادی گفت: انتصابات در آموزش و پرورش میدان جدال قدرت ها و جناح های سیاسی دولت و مجلس است و هوشمندی وزیر در آن است که ساز و کار شفاف قانونی برای آن طراحی کند.  به نظر می رسد، واگذاری  بخش مهم و اصلی فرایند انتصابات مدیران آموزش و پرورش به شورای عالی آموزش و پرورش و شورای آموزش و پرورش استان و شهرستان بهترین راه سامان بخشی به انتصابات در آموزش و پرورش و  استفاده بهینه از ساختار موجود برای مواجهه با این مسئله مهم و پرچالش است. شوراهای آموزش و پرورش با ترکیبی از همه مقام های مرتبط دولت و مجلس بهترین مرجع برای این کار است.

این پژوهشگر حوزه آموزش وپرورش ادامه داد: عملکرد شفاف و مبتنی بر الگوی شایستگی یکی دیگر از موارد مهم در سامان بخشی به انتصابات است. نظام مند شدن و شفافیت انتصابات به معنای  ایجاد فرصت برای وزیر جهت پرداختن به مسائل مهم سازمان آموزش و پرورش است.

شرط سوم: تخصیص بودجه و منابع مالی لازم

بنیادی با اشاره به شرط سوم برای موفقیت وزرای آموزش وپرورش عنوان کرد: تخصیص بودجه و تأمین منابع مالی یکی دیگر از شروط موفقیت است. فرایند بودجه ریزی و ساختار بودجه ای  آموزش وپرورش دارای اشکالات عمده ای است به گونه ای که شاخص های قابل دفاعی برای کفایت یا عدم کفایت بودجه در دسترس نیست.  الگوی گذشته و کنونی بودجه ریزی آموزش و پرورش، افزودن درصدی به بودجه سال قبل است. این ساختار بودجه ریزی نامناسب ترین ساختار برای برآورد و تأمین منابع مالی آموزش و پرورش است.

وی مطرح کرد: بازنگری در ساختار بودجه و تعیین شاخص هایی که مبتنی بر عدالت، کفایت و کارایی باشد شرایط تسهیل در تخصیص بودجه را فراهم می کند. ساختار مناسب بودجه و تعریف شاخص های برآوردی دقیق و علمی برای آن، فهم، تحلیل  و دفاع از لایحه بودجه را در دولت برای آموزش و پرورش تسهیل می کند و می تواند شرایط تخصیص حداکثری بودجه را فراهم کند.

همه تلاش ها برای مطلوب شدن فضای مدارس

بنیادی تأکید کرد: همه اقداماتی که در بالا اشاره شده باید منجر به فراهم شدن شرایط مطلوب فعالیت برای معلم، مدیر و مدرسه شود. معلم و مدیران مدارس و مدرسه، مهمترین عناصر آموزش و پرورش هستند، بنابراین توجه به همه مسائل آنها  و استقرار مدیریت مدرسه محور از دیگر رویکردهایی است که باید به آن توجه کرد. تقویت انگیزه و توانمندی معلمان با استقرار نظام پرداخت عادلانه با دو مؤلفه مهم شامل عدالت درونی با اجرای رتبه بندی و عدالت بیرونی با تخصیص مزایایی که اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و دیگر کارکنان دولت از آن بهره مند هستند از دیگر مسائل قابل توجه است.

وعده ندهید!

این پژوهشگر حوزه آموزش وپرورش افزود: پرهیز از دادن وعده ها و قول هایی که  حتی روی کاغذ هم به خوبی طراحی نشده اند و به دلیل محدودیت های مختلف قابل انجام نیستند از نکات مهم دیگر است. وعده های نسنجیده و بدون مطالعه، در کوتاه مدت رضایت ظاهری را هم برای مردم و هم برای مجلس در رمان رأی اعتماد  ایجاد می کند ولی در بلندمدت نتیجه ای جز کاستن از اعتبار و اقتدار وزیر را به دنبال نخواهد داشت.

بنیادی گفت: شفافیت، صراحت و صداقت با معلمان، دانش آموزان و مردم  از رموز مهم دیگر است که حمایت بی دریغ آنان را به دنبال خواهد داشت. صداقت و اعتماد سازی لازمه مشارکت مردم و معلمان و مشارکت نیز تضمین کننده موفقیت است.   بررسی   نحوه معرفی، گرفتن رأی اعتماد و سوابق تلخ  استیضاح ها و استعفاها وزرای آموزش و پرورش نشانگر آن است که ملاحظه کاری، محافظه کاری، شفافیت کم با معلمان و مردم نتیجه ای جز عدم توفیق و کناره گیری اجباری چه در قالب استیضاح و چه در شکل جدید آن یعنی استعفا به دنبال ندارد.

وی در پایان مطرح کرد: توجه به چارچوب های کلان سند تحول و بازنگری در برنامه های درسی، ارزیابی و رتبه بندی مدارس، توجه به مشارکت مردم، هدایت تحصیلی، مهارت آموزی و سایر راهکارهایی  که در سند تحول بنیادین ذکر شده است از دیگر اقدامات مورد توجه است. بازنگری در سند تحول بنیادین و تدوین برنامه های راهبردی برای هر یک  از بخش های آموزش و پرروش نیز به نوبه خود مهم است.