معلمان خرید خدمات برای امنیت شغلی مقابل مجلس رفتند

جمعی از معلمان خرید خدمات آموزشی امروز در اعتراض به عدم امنیت شعلی و تقاضای استخدام مقابل مجلس شورای اسلامی حضور یافتند.

  1. یکشنبه ۲ تیر ۹۸ ساعت ۱۸:۰۹ (۱۱ ماه،۲ هفته قبل)
معلمان خرید خدمات برای امنیت شغلی مقابل مجلس رفتند
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

جمعی از معلمان خرید خدمات آموزشی از استان های مختلف کشور امروز مقابل مجلس شورای اسلامی حضور یافتند.

برخی از این معلمان به خبرنگار گفتند: تقاضای اصلی آنها امنیت شغلی است، هم اکنون معلمان خرید خدمات با تأخیر بسیار حقوق خود را دریافت می کنند به عنوان مثال در سال تحصیل جاری به ازای ۹ فقط سه ماه حقوق دریافت کرده اند و مشخص نیست باقی مانده حقوق ما چه زمانی پرداخت می شود.

این معلمان مطرح کردند: بیمه آنها کامل نیست و هر استانی شیوه مدنظر خود را اجرا می کند بعضی استان ها ۱۵ روز و برخی دیگر ۲۳ روز بیمه رد می کنند و شیوه پرداخت حقوق هم مشخص نیست مثلاً بعضی استان ها حقوق مصوب وزارت کار را پرداخت کرده و برخی دیگر ۷۰۰ هزار تومان می دهند.

معلمان خرید خدمات برای امنیت شغلی مقابل مجلس رفتند

آنها علت تجمع خود مقابل مجلس شورای اسلامی را تقاضای استخدام اعلام کردند و معتقدند چون آموزش و پرورش با مشکل کمبود نیروی انسانی مواجه است می تواند از معلمان خرید خدمات به صورت استخدام استفاده کند.

این معلمان در پلاکاردهایی که به دست داشتند، عنوان کردند: چند سال با نبود امنیت شغلی و هویت معلمی با کمترین حقوق از دولت حمایت کردیم!اکنون نوبت حمایت دولت و مجلس از طرح ماست استخدام معلمان خرید خدمات آموزشی.

معلمان خرید خدمات برای امنیت شغلی مقابل مجلس رفتند