دریافت کمک های مردمی مدارس از اتباع همانند دانش آموزان ایرانی

تحصیل دانش آموزان اتباع در مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان همانند دانش آموزان ایرانی است و جداسازی آنها از سایر دانش آموزان ممنوع است همچنین در اخذ کمک های مردمی با آنها همانند دانش آموزان ایرانی رفتار می شود.

  1. دوشنبه ۳ تیر ۹۸ ساعت ۰۸:۵۶ (۱۱ ماه،۱ هفته قبل)
دریافت کمک‌های مردمی مدارس از اتباع همانند دانش‌آموزان ایرانی
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

شرایط ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس اعلام شده است.

مطابق ضوابط اعلام شده، تحصیل فرزندان ایثارگران اتباع خارجی در مدارس شاهد با رعایت ضوابط و شرایط ورود به مدارس بلامانع است.

در ارتباط با ثبت نام دانش آموزان اتباع در مدارس خاص و دریافت کمک های مردمی از آنها نیز عنوان شده است: تحصیل دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس غیردولتی، نمونه دولتی، استعدادهای درخشان و استثنایی مطابق دستورالعمل های ابلاغی در خصوص این مدارس و همانند دانش آموزان ایرانی خواهد بود، در مورد اخذ کمک های مردمی از اتباع خارجی نیز همانند دانش آموزان ایرانی عمل می شود.

همچنین جداسازی دانش آموزان اتباع خارجی از دانش آموزان ایرانی ممنوع است و در تمام فعالیت های آموزشی و پرورشی درون مدرسه مانند برگزاری اردوها و مسابقات، فعالیت های فرهنگی، ورزشی و آموزش و اجرای دوره های آموزش خانواده، دانش آموزان اتباع خارجی با دانش آموزان ایرانی در شرایط یکسان و مساوی هستند و تأکید شده است درتعلیم و تربیت دانش آموزان در یک مدرسه نباید هیچ تفاوتی به لحاظ امور آموزشی، تربیتی،اجتماعی و فرهنگی رویت شود.