موفقیت آموزش وپرورش در گرو انتخاب وزیری بدور از نگاه های سیاسی

یک کارشناس تعلیم و تربیت با بیان اینکه انتخاب وزیر مقتدر برای آموزش و پرورش اهمیت زیادی دارد، گفت: ارتباط وزیر جدید با گروه های مختلف بدون داشتن نگاه سیاسی، رمز موفقیت وزیر جدید آموزش وپرورش است.

  1. دوشنبه ۳ تیر ۹۸ ساعت ۱۴:۲۹ (۱۱ ماه،۱ هفته قبل)
موفقیت آموزش‌وپرورش در گرو انتخاب وزیری بدور از نگاه‌های سیاسی
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

محمود مهرمحمدی خبرنگار اجتماعی خبرگزاری با تأکید بر اینکه برای حمایت از آموزش و پرورش باید دولت و سایر بخش های جامعه وارد شوند و یک اُرکستری از همکاری برای پشتیبانی از آموزش و پرورش شکل گیرد، اظهار کرد: اما مهم این است که یک وزیر توانمندی، راه انداختن این ارکستر را داشته باشد و آن را رهبری کند.

او بر این باور است در هر شرایطی انتخاب یک وزیر موجه و مقتدر در آموزش و پرورش از جهت اینکه باید اُرکستری را سازماندهی و رهبری کند، اهمیت دارد و هیچ وقت نمی توان گفت چون تعدادی آمدند و نشد پس باز هم نمی شود بنابراین سایرین می آیند و نمی توانند.

این استاد دانشگاه به این نکته هم اشاره کرد که ممکن است آنچه برای وزرای قبلی اتفاق افتاد برای وزیر جدید تکرار شود اما باید از تجربه وزرای قبلی در اینکه چرا ناکام ماندند، استفاده و راه هایی پیدا کرد که برآمده از تجربه باشد تا احتمال موفقیت بیشتر شود.

باید عملکرد سرپرست جدید را به نظاره نشست

مهرمحمدی معتقد است که با این وجود، بازهم هیچ تضمینی برای موفقیت وزیر جدید وجود ندارد اما انتخاب وزیر مقتدر برای آموزش و پرورش اهمیت زیادی دارد؛ باید عملکرد سرپرست جدید را به نظاره نشست و دید که آیا می تواند انتظارات را برآورده کند یا خیر؟

ارتباط با گروه های مختلف فارغ از نگاه سیاسی

این استاد دانشگاه ارتباط با گروه های مختلف بدون داشتن نگاه سیاسی را رمز موفقیت وزیر جدید آموزش وپرورش دانست و یادآور شد: وزیر جدید باید با گروه های مختلف فارغ از جهت گیری سیاسی ارتباط برقرار کند و از ایده ها بهره مند شود تا ایده های موجود را از حالت نسیه به نقد تبدیل کند، گوش شنوا داشته باشد و ارتباط خود را با طیف ها و گروه های مختلف جامعه فرهنگیان، نخبگان و صاحب نظران به شکلی ترسیم کند که همواره از نظرات آنها برای دریافت ایده استفاده کند.