مرگ زن جوان ارومیه ای با خوردن جگر گوسفند مار گزیده !

زن جوان با خوردن جگر گوسفند مار گزیده جان خود را از دست داد.

  1. ۷ ماه،۲ هفته قبل
گله گوسفندان
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)
زن جوان اهل ترگور ارومیه با خوردن جگر گوسفند مار گزیده جان خود را از دست داد و وضعیت دو نفر دیگر حاد گزارش شده است.
بر اساس این گزارش، جگر به عنوان فیلتر و تسویه خون تمام مواد سمی را در خود نگه می دارد و خوردن آن به خصوص اگه دام در حالت عادی و سلامت ذبح نشده باشد، توصیه نمی شود.
همرسانی نوشتار: