شوخی بد موقع عروس با عاقد حین خواندن خطبه عقد همه چیز را به هم ریخت !

شوخی عروس خانم در ترکیه با عاقد باعث برهم خوردن عروسی شد!

  1. ۷ ماه،۲ هفته قبل
شوخی بد موقع عروس خانم با عاقد جنجالی شد!
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

شوخی یک عروس ترکیه ای در مراسم عروسی باعث به هم خوردن آن شد. پس از آماده شدن سالن جشن و حضور مهمانان، تورگوت و خدیجه در جایگاه نشسته بودند تا خطبه عقد خوانده شود. او در پاسخ به سؤال که پرسید: آیا تورگوت دینچر را به همسری خود می پذیرید؟ جواب داد: نه غیرممکنه و سپس در حالی که می خندید گفت: طبعا بله.

عروس که می خواست شوخی کند هرگز فکرش را هم نمی کرد که این شوخی عروسی را بر هم بزند. به طوری که عاقد, ازدواج را باطل اعلام کرد و این موضوع را به مهمانان اعلام نمود و رفت. 

روزنامه ترکیه ای (خبر تورک) پس از او هم مهمانان و حضار یکی پس از دیگری از مجلس بیرون رفتند و عروس و داماد هم به خانه های خود برگشتند. 

علی آقچه مسئول دفتر ازدواج تورگوتلو در این باره گفت: 

تصور نمی شد که این اتفاق بیفتد، خوب نیست، اما ما به کلمه اول گوش می کنیم، بر سر میز ازدواج اگر بگوید نه، این یعنی نه حتی اگر بعد از آن هزار بار بله گفته شود آن را قبول نمی کنیم، ما مثل قاضی هستیم و حکم صادر می کنیم، و باید جواب کوتاه و واضح بشنویم.

او در ادامه گفت: 

نه پشیمانم و نه ناراحت، برای اولین بار در طول شش سال کارم این اتفاق افتاده، من طبق قانون عمل کردم، در عقد نکاح جای هیچ شوخی نیست.همرسانی نوشتار: