پارکینگ چند میلیاردی بچه پولدار ایرانی + عکس

تنها لامبورگینی اونتادور موجود در ایران در کنار دومین فراری ۴۵۸ کشور در پارکینگ یکی از ساکنان شهر جلفا در منطقه آزاد ارس است.که در ادامه این تصویر را ببینید:

  1. ۸ ماه،۲ هفته قبل
پارکینگ چندمیلیاردی بچه پولدار ایرانی!+تصویر
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

تنها لامبورگینی اونتادور موجود در ایران در کنار دومین فراری ۴۵۸ کشور در پارکینگ یکی از ساکنان شهر جلفا در منطقه آزاد ارس است.
همرسانی نوشتار: