استعفای شهردار تهران بعد از عید پذیرفته می‌ شود

عضو شورای شهر تهران گفت: استعفای شهردار تهران بعد از عید پذیرفته می‌ شود.

  1. ۱ سال قبل
خبرگزاری فارس: استعفای نجفی بعد از عید پذیرفته می‌شود
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

مجید فراهانی درباره استعفای نجفی از شهرداری تهران، اظهار داشت: استعفای شهردار واقعیت داشت و در جلسه غیررسمی در حال بررسی است.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد:

 اکنون در حال بررسی ابعاد موضوع در جلسه غیررسمی شورای شهر هستیم.

وی ادامه داد: 

تصمیم‌گیری در خصوص شهردار جدید نیازمند زمان است، لذا اعضای شورا در ادامه کار شهردار تا انتهای تعطیلات نوروز توافق جمعی دارند و بنا شد استعفا در اولین جلسه رسمی شورای شهر در سال جدید رسماً قرائت شده و تصمیم‌گیری قطعی کنیم.