شگفت انگیزترین واکنش ها به توافق ترامپ و اون + عکس ها

روزنامه های صبح نو و وطن امروز وابسته به جناح اصولگرا با زبانی کنایه آمیز، اخبار توافق ترامپ و اون را پوشش دادند.

  1. ۷ ماه،۲ هفته قبل
ترامپ
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)
عجیب ترین واکنش ها به توافق ترامپ و اون؛ روزنامه های صبح نو و وطن امروز وابسته به جناح اصولگرا با زبانی کنایه آمیز، اخبار توافق ترامپ و اون را پوشش دادند.

عجیب ترین واکنش ها به توافق ترامپ و اون

عجیب ترین واکنش ها به توافق ترامپ و اون