تصویری از بانوی پشت پرده مذاکرات ترامپ و اون + عکس

سومین شخص مهم بعد از ترامپ و اون در چند روز اخیر این زن می باشد.

  1. ۱۰ ماه،۲ هفته قبل
تصویری از زن پشت‌پرده مذاکرات ترامپ و اون
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

زنی که در تصویر می بینید؛ در دیدار محرمانه ترامپ و اون، ترجمه همزمان سخنان دو رهبر را به عهده دارد و فعلا بعد از ترامپ و اون، مهم ترین فرد در گفت وگوهاست که از مذاکرات پشت پرده خبر دارد.