کار کثیف 8 مرد و 5 زن در خانه فساد شمال تهران ! + عکس ها

عوامل فساد، فحشا و قاچاق دارو در یک مجتمع مسکونی 12 واحدی در شمال تهران دستگیر شدند.

  1. چهارشنبه ۲۲ دی ۹۵ ساعت ۱۶:۵۶ (۳ سال،۴ ماه قبل)
خانه فساد

خانه فساد و فحشا و قاچاق دارو در یک مجتمع مسکونی 12 واحدی در شمال تهران توسط نیروهای اطلاعات سپاه شمال تهران شناسایی و دستگیر شدند.

خانه فساد

طبق مدارک موجود در پرونده، مالک یک مجتمع مسکونی 12 واحدی که در خارج از کشور است، ملک خود را در اختیار فردی قرار داده و این فرد، تمام ساختمان را به مرکز فساد، فحشا و دپوی داروی قاچاق کرده بود و واحدهای مسکونی این مجتمع را به افراد مختلف اجاره می داده است.

خانه فساد

با ارائه گزارش های مردمی، انجام تحقیقات اطلاعاتی از این مجتمع آغاز شد و بعد از احراز قطعیت گزارش های واصله، عوامل این مرکز فساد که 8 مرد و 5 زن بودند شناسایی و دستگیر شدند. در این مرکز فساد در کنار داروهای قاچاق، مقدار زیادی مشروبات الکلی نیز کشف شده است.

خانه فساد

با تکمیل تحقیقات اولیه، پرونده برای رسیدگی به دادسرای ناحیه یک ارجاع شد.