تصاویری حیرت انگیز از کشف لاشه ناو هواپیمابر آمریکا در جنگ جهانی دوم + عکس ها

لاشه ناو هواپیمابر آمریکایی که در جریان جنگ جهانی دوم در سال 1942 پس از ۷۶ سال کشف شد.

  1. ۱۱ ماه،۲ هفته قبل
تصاویر | کشف لاشه ناو هواپیمابر آمریکا در جنگ جهانی دوم

به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر) لاشه ناو هواپیمابر آمریکایی که در جریان جنگ جهانی دوم در سال 1942 نزدیکی استرالیا غرق شده بود پس از ۷۶ سال کشف شد.

تصاویر | کشف لاشه ناو هواپیمابر آمریکا در جنگ جهانی دوم

تصاویر | کشف لاشه ناو هواپیمابر آمریکا در جنگ جهانی دوم

تصاویر | کشف لاشه ناو هواپیمابر آمریکا در جنگ جهانی دوم

تصاویر | کشف لاشه ناو هواپیمابر آمریکا در جنگ جهانی دوم

تصاویر | کشف لاشه ناو هواپیمابر آمریکا در جنگ جهانی دوم

تصاویر | کشف لاشه ناو هواپیمابر آمریکا در جنگ جهانی دوم

تصاویر | کشف لاشه ناو هواپیمابر آمریکا در جنگ جهانی دوم