عربستان جدید برای زنان اینگونه است + عکس ها

عربستان از چندی پیش دست به اصلاحاتی در حوزه حقوق شهروندی زد که بیشتر از همه اصلاحات حوزه زنان به چشم جهانیان آمد.

  1. سه شنبه ۷ فروردین ۹۷ ساعت ۱۸:۱۶ (۱ سال،۸ ماه قبل)
عربستان جدید برای زنان اینگونه است
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

رویکرد اجتماعی عربستان سعودی با ولیعهدی «محمد بن سلمان» تغییر کرده و چرخش چرخ اصلاحات فرهنگی و اجتماعی به سرعت در حال انجام است تا آن جا که برای برخی فعالان مذهبی، دینی، سیاسی و اجتماعی شرایط جدیدی مطرح شده است.  

عربستان جدید برای زنان اینگونه است

عربستان جدید برای زنان اینگونه است

عربستان جدید برای زنان اینگونه است

عربستان جدید برای زنان اینگونه است

عربستان جدید برای زنان اینگونه است

عربستان جدید برای زنان اینگونه است

عربستان جدید برای زنان اینگونه است

عربستان جدید برای زنان اینگونه است

عربستان جدید برای زنان اینگونه است

عربستان جدید برای زنان اینگونه است

عربستان جدید برای زنان اینگونه است

عربستان جدید برای زنان اینگونه است

عربستان جدید برای زنان اینگونه است
همرسانی نوشتار: