قاتل بی رحم تهرانسر به محاکمه نرسید + عکس

شامگاه ۱۵ اسفند سال گذشته زن جوانی در تماس با پلیس از جنایتی وحشیانه در یکی از خیابان های منطقه تهرانسر خبر داد.

  1. ۱ سال،۱ ماه قبل
قاتل
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

 شامگاه ۱۵ اسفند سال گذشته زن جوانی در تماس با پلیس از جنایتی وحشیانه در یکی از خیابان های منطقه تهرانسر خبر داد. با اعلام این گزارش بازپرس دشتبان و تیم تحقیق راهی محل شده و در حالی با جسد پسر ۸ ساله مواجه شدند که بدن نیمه جان پدرش در چند قدمی او افتاده بود. بررسی ها نشان داد مرد ۴۲ ساله پس از به قتل رساندن پسرش دست به مرگ خودخواسته زده و با ارسال پیامکی از دوستانش حلالیت طلبیده است. لحظاتی بعد از اعلام این جنایت، گزارش کشف جسد زن جوانی چند خیابان بالاتر نیز به بازپرس شعبه دهم اعلام شد.بررسی ها نشان داد زن جوان، مادر پسری است که چند خیابان دورتر به قتل رسیده است. عامل این جنایت که مرد ۴۲ ساله بود به بیمارستان انتقال داده شد و پس از بهبودی اعتراف کرد که به خاطر اختلاف ابتدا همسر سابقش را به قتل رسانده و بعد از آن پسرش را کشته است. متهم که به دو جنایت اعتراف کرده بود چند روز بعد از این دو قتل جان باخت و بدین ترتیب پرونده هر دو قتل بسته شد.