امام جمعه رشت چه کرد که این توئیت درباره او منتشر شد ؟ + عکس

یک فعال فضای مجازی درباره نوع برخورد و صداقت کلام امام جمعه جدید رشت توئیترش را بروز کرد.

  1. ۱۱ ماه،۱ هفته قبل