نصیر ۱۹ ساله در لحظات آخر از قصاص نجات یافت

پسر افغان که در دعوای ناخواسته مرتکب قتل شده بود، با تلاش نامادری اش از مجازات مرگ نجات یافت.

  1. ۹ ماه،۱ هفته قبل
تلاش نامادری برای نجات پسرخوانده از مرگ
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

رسیدگی به این پرونده از ۲۴ مهر ۸۹ و به دنبال کشتن پسری جوان در یک نزاع مرگبار در دستورکار پلیس قرار گرفت. ماموران پس از حضور در محل قتل، هویت قاتل را شناسایی کردند. نصیر ۱۹ ساله تبعه افغان در دفاع از دوستش با ضربه چاقو مرتکب قتل شده بود.

متهم در ادامه دستگیر شد و در بازجویی ها به قتل اعتراف کرد و گفت: روز حادثه متوجه درگیری دوستم با مقتول شدم. برای میانجیگری وارد دعوا شدم که مقتول شروع به ناسزاگویی کرد و با چاقو به سمتم حمله ور شد. من هم در دفاع از خود و ناخواسته مرتکب قتل شدم.

با تکمیل تحقیقات، پرونده برای محاکمه به شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده و نصیر با درخواست اولیای دم به قصاص محکوم و حکم مجازاتش هم در دیوان عالی کشور تایید شد.

در حالی که شمارش معکوس برای اجرای حکم آغاز شده بود، اولیای دم مقتول رضایت داده و قاتل از مرگ نجات پیدا کرد.

دیروز نصیر از جنبه عمومی جرم در دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه قرار گرفت. در ابتدای جلسه نامادری ایرانی نصیر گفت: بعد از فوت همسرم با پدر نصیر ازدواج کردم و فرزندان او را مثل بچه های خودم دوست داشتم. بعد از قتل برای کسب رضایت خیلی تلاش کردم تا این که اولیای دم با دریافت ۱۵۰ میلیون تومان دیه رضایت دادند.

وی درباره پول دیه ادامه داد: همسرم و دو فرزندش هنگام حفر چاه جان خود را از دست دادند و صاحبکارش ۱۵۰ میلیون تومان به من داد که با این پول رضایت اولیای دم را کسب کردم.

در ادامه نوبت به نصیر رسید که در دفاع از خود گفت: ناخواسته مرتکب قتل شدم و در این مدت در زندان سعی کردم خودم را اصلاح کنم. دوره صنایع دستی را گذراندم و می خواهم بعد از آزادی محبت های نامادری ام را جبران کنم.

پس از آخرین دفاعیات نصیر، قضات برای صدور حکم وارد شور شدند.

همرسانی نوشتار: