ادعای عجیب زن آرایشگر متاهل پس از تهیه فیلم سیاه با مرد سبزی فروش

زن آرایشگر که با همدستی دو مرد سبزی فروش، با گروگان گرفتن دوست اینستاگرامی از او فیلم سیاه تهیه کرده بود، پس از دستگیری ادعای عجیبی را مطرح کرد.

  1. ۹ ماه،۱ هفته قبل
دام سیاه در اینستاگرام
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

هفته گذشته با شکایت مرد جوانی نزد بازپرس بهشتی، بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران از یک زن و دو مرد به اتهام تهیه فیلم سیاه، تحقیقات در پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران آغاز شد.

شاکی به افسر تحقیق گفت: دو ماه قبل با زن آرایشگر در اینستاگرام آشنا شدم . او یک روز مرا به خانه اش دعوت کرد که در دام دو مرد گرفتار شدم. آنها می گفتند که من مزاحم زن شوهردار شده ام. مقداری پول داشتم که برداشتند، بعد کارت بانکی و رمز را گرفتند و لباس هایم را در آوردند.

سپس بشدت کتکم زدند و سه دقیقه با گوشی تلفن همراه از من فیلم سیاه گرفتند. بعد مرا مقابل خودپرداز بردند که با داد و فریادم مردم و همسایه متوجه شدند و نجات یافتم. با آمدن پلیس هر سه متهم بازداشت شدند.

در ادامه متهم زن به افسر تحقیق گفت: شاکی با هویت زنانه با من در اینستاگرام دوست شده بود. بعد از مدتی به او اعتماد کردم و عکس های خصوصی ام را برایش فرستادم، او اطلاعات زندگی ام را می دانست. اگر شوهرم می فهمید طلاقم می داد. او حاضر نبود عکس ها و اطلاعاتم را پس دهد. ماجرا را به دو سبزی فروش همسایه گفتم و آنها کمک کردند. شاکی را به خانه ام کشاندیم تا عکس ها و اطلاعاتم را از او بگیرم که نشد و دستگیر شدیم.

در ادامه دو سبزی فروش هم گفته های متهم زن را تایید کردند و گفتند برای ترساندن شاکی کتکش زدند، از او فیلم سیاه گرفتند و به زور می خواستند حساب بانکی اش را خالی کنند.

تحقیقات برای رازگشایی از دیگر جرایم متهمان ادامه دارد.

همرسانی نوشتار: