خبر مهم پزشکی قانونی از معاون مدرسه غرب تهران و 2 دانش آموز آزار دیده !

رئیس اداره روانپزشکی پزشک قانونی تهران با اشاره به اینکه بر اساس بررسی های به عمل آمده معاون مدرسه معین اختلال روانی خاصی نداشته است ، گفت: دو دانش آموز دچار آسیب روانی از این حادثه شده که نیاز به مشاوره و درمان دارند.

  1. ۷ ماه،۳ هفته قبل
واکنش  خانم  بازیگر به  فاجعه  ناظم  منحرف  در دبیرستان  پسرانه  تهران
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

مهدی صابری در ارتباط با حادثه مدرسه معین و آخرین بررسی های روانپزشکی دانش آموزان، معاون مدرسه اظهار داشت: ۶ نفر از دانش آموزان و معاون این مدرسه مصاحبه روانپزشکی به عمل آمد که بر این اساس معاون مدرسه هیچ اختلال روانی خاصی نداشت.

وی گفت: موضوع نداشتن اختلال روانی معاون مدرسه به مرجع قانونی اعلام شد و مشخص شد که این معاون در موقعیت بدون بررسی پس زمینه و با استفاده از روش صمیمیت غیرمعمولی به تدریج به سمت موضوعات دیگری با دانش آموزان پیش رفته است.

رئیس اداره روانپزشکی پزشک قانونی تهران خاطرنشان کرد: دو دانش آموز نیز آسیب روانی مختصر تا متوسط داشته که پیشنهاد شد تحت بررسی تکمیلی قرار گیرند.

به گفته صابری، این دو دانش آموز دچار اضطراب و اختلال تطابقی بوده و نیاز به مشاوره و درمان روانشناختی دارند.

اوایل خردادماه امسال خانواده های تعدادی از دانش آموزان متوسطه اول مجتمع آموزشی غیردولتی معین متوجه رفتارهای غیرعادی فرزندان شان شدند و پس مراجعه به روان شناس مشخص شد که این بچه ها تحت تأثیر مسائل جنسی قرار گرفتند.