پنجمین جلسه دادگاه پرونده متهمان موسسه ثامن الحجج برگزار شد + عکس ها

پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان تعاونی مالی – اعتباری ثامن الحجج در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری برگزار شد.

  1. ۷ ماه،۲ هفته قبل