عکس دسته جمعی تاسف بار موادفروشان تهرانی + عکس ها

پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بیش از دو تن مواد مخدر را از توزیع کننده های مواد مخدر در تهران کشف و ضبط کرد.

  1. ۷ ماه،۱ هفته قبل
عکس دسته جمعی موادفروشان تهرانی!
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بیش از دو تن مواد مخدر را از توزیع کننده های مواد مخدر در تهران کشف و ضبط کرد.

عکس دسته جمعی موادفروشان تهرانی!

عکس دسته جمعی موادفروشان تهرانی!
همرسانی نوشتار: