کدام دوره تحصیلی از دبیرستان معین منحل شد؟

مجتبی زینی وند رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت مدرسه معین اظهار کرد: مراجع ذی صلاح از حیث حقوقی در این خصوص ورود پیدا کردند و در حال انجام است. مدت حبس ناظم "مدرسه معین" چقدر است؟

  1. ۶ ماه،۱ هفته قبل
کدام دوره تحصیلی از دبیرستان معین منحل شد؟
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

وی ادامه داد: شورای نظارت بر مدارس غیردولتی نیز در این زمینه ورود داشت و دوره اول مجتمع آموزشی را منحل کرد و با توجه به اینکه اولیا از سایر دوره ها گلایه نداشتند، سایر دوره ها ادامه فعالیت داشت.

زینی وند اضافه کرد: ماجرای مدرسه معین، یک بی اعتمادی را به مدارس غیردولتی وجود آورد و به همین دلیل شورای نظارت از مسببین باید شکایت می کرد که انجام شد.

وی ادامه داد: نظارت های ما باید بر نیروی انسانی مدارس غیردولتی باید جدی تر باشد و ما در این خصوص شرایط جدید جذب و نگهداشت نیروی انسانی را در دست بررسی داریم که دستورالعمل آن برای جذب نیروی انسانی در مدارس غیردولتی،  اواخر تیرماه تدوین می شود.