پسر 17 ساله همراهش 138 گرم شیشه هرویین داشت + عکس

پنج سال نگهداری در کانون مجازات نوجوان 17 ساله

  1. ۷ ماه،۱ هفته قبل
پسر 17 ساله
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

پسر نوجوانی که به اتهام حمل و نگهداری 108 گرم شیشه و30 گرم هرویین دستگیر شده است پس از محاکمه در شعبه چهارم دادگاه کیفری صبح دیروز با حکم قضات این دادگاه به پنج سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم شد. این نوجوان 17 ساله سال گذشته در خاک سفید تهران پارس به اتهام خرید وفروش و نگهداری مواد مخدر دستگیر شده بود. او در نخستین مرحله بازجویی اعتراف کرد که موادمخدر کشف شده متعلق به اوست اما در دادگاه گفت: من از روی ترس اقرار کردم اما این مواد به مادر معتادم تعلق داشت. قضات دادگاه با توجه با اسناد و محتوای پرونده این پسر را مجرم شناخته و بر اساس ماده 89 قانون مجازات اسلامی و همچنین از آنجایی که وی زیر 18 سال سن دارد او را به 5 سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم کردند.

همرسانی نوشتار: