دو مرد جوان گفتند که حاضرند به عنوان مربی خصوصی با دختران جوان و نوجوان فوتبال کار کنند

پیروز- رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی گفت: هیئت فوتبال در حال تهیه اسناد و مدارک لازم است تا پرونده متخلفان فوتبال مختلط را به دستگاه  قضایی ارسال کند.

  1. ۷ ماه،۱ هفته قبل
فوتسال
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)
"مهدی برادران"افزود:  به تازگی متوجه شدیم، فوتبال دسته جمعی و مختلط پسران و دختران در برخی سالن های فوتسال در اختیار بخش خصوصی ، برگزار شده که این موضوع از بعد اخلاقی، غیرقابل قبول است.وی همچنین افزود: به تازگی دو مرد جوان نیز که خود را مربی فوتبال معرفی کرده اند، گفتند که حاضرند به عنوان مربی خصوصی با دختران جوان و نوجوان فوتبال کار کنند تا فوتبال آن ها پیشرفت کند! برادران بیان کرد: این اتفاقات، آبروی جامعه فوتبالی را زیر سوال می برد و جا دارد که مراجع قضایی با حساسیت زیاد و قاطعانه با متخلفان برخورد کنند. این کارها 100 درصد خلاف قانون و شرع است و متاسفانه این اتفاق در سالن های بخش خصوصی که نظارت چندانی روی آن نیست، رخ می دهد. وی افزود: با توجه به این که عاملان برگزاری فوتبال مختلط، بدون مجوز هستند و زیرنظر هیئت فعالیت نمی کنند، نمی توانیم مستقیم با متخلفان برخورد کنیم؛ اما هیئت در حال تهیه اسناد و مدارک لازم است.