بازیگر مشهور برای ناموس دیگران مزاحمت ایجاد می کرد + عکس

بازیگر معروف به جرم اتهامات مزاحمت در حریم شخصی دادگاهی شد.

  1. ۷ ماه،۱ هفته قبل
اریک
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

اریک بالفور بازیگر و خواننده آمریکایی به جرم عکس برداری از حریم خصوصی همسایگانش محکوم شد. او با گذاشتن دوربین در پنجره اتاق خواب و حمام همسایه هایش آن ها را آزار می داد و با نامه های تهدید آمیز در صندوق پستیخانه شان آن هارا مجبور به سکوت می کرد. همسایه های او در کالیفرنیا در دادگاه گفتند که احساس امنیت در خانه شان ندارند و می ترسند که هر حرکت از طرفشان در دوربین ضبط شود و حریم خصوصی نداشته باشند و بارها او را دیدند که در داخل جیبش اسلحه داشته است. اریک در دادگاه اتهامات همسایگان را قبول نکرد و گفت که آن ها دروغ می گویند تا چهره سینمایی و مشهور او را خراب کنند و دادگاه در حال بررسی و پیگیری این موضوع است و دادگاه بعدی او به زودی اعلام خواهد شد. اریک بالفور متولد ۲۴ آوریل ۱۹۷۷ یک بازیگر و خواننده آمریکایی است.

همرسانی نوشتار: