اتفاق حیرت انگیزی که برای زنان این روستا افتاده است + عکس

زنان این روستا نمی توانند رای دهند، اما قانون انتخابات جدید و تغییر افکار عمومی ممکن است منجر به لغو این حکم در سال جاری شود.

  1. ۱۰ ماه،۲ هفته قبل
زنان
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

مردان روستای مهری پور پاکستان در سال ۱۹۴۷ حکم دادند که زنان روستا نمی‌توانند رای دهند، اما قانون انتخابات جدید و تغییر افکار عمومی ممکن است منجر به لغو این حکم در سال جاری شود.
همرسانی نوشتار: