اتفاق حیرت انگیزی که برای زنان این روستا افتاده است + عکس

زنان این روستا نمی توانند رای دهند، اما قانون انتخابات جدید و تغییر افکار عمومی ممکن است منجر به لغو این حکم در سال جاری شود.

  1. ۷ ماه،۱ هفته قبل
زنان
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

مردان روستای مهری پور پاکستان در سال ۱۹۴۷ حکم دادند که زنان روستا نمی‌توانند رای دهند، اما قانون انتخابات جدید و تغییر افکار عمومی ممکن است منجر به لغو این حکم در سال جاری شود.
همرسانی نوشتار: