دستخط مشایی در دادگاه انقلاب که جنجال به پا کرد + عکس

از جلسه امروز سخنگوی قوه قضاییه عکسی منتشر شد که همان نامه اسفندیار رحیم مشایی  به قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب درخصوص عزل وکلایش است.

  1. دوشنبه ۵ شهریور ۹۷ ساعت ۰۷:۴۰ (۱ سال،۳ ماه قبل)
دستخط مشایی در خصوص عزل وکلایش خطاب به رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب + عکس
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

در این نامه آمده است:

«ریاست محترم دادگاه
با سلام،
نظر به برگزاری غیرعلنی دادگاه اینجانب و عدم شرکت در جلسات دادگاه، تبعا حضور وکلایم جنابان آقایان: سیدعادل حیدری و سیدعلی اصغر حسینی در جلسات مذکور موضوعیت ندارد، لذا بدینوسیله آقایان مذکور را از وکالت در این پرونده شعبه اول دادگاه انقلاب عزل می نماید، بدیهی است وکالت نامبردگان در سایر موارد کماکان به قوت خود باقی است.»
همرسانی نوشتار: