شاگرد مغازه تصاویر زننده در اینستاگرام صاحبکارش منتشر می کرد !

فردی با مراجعه به پلیس بم، درباره دسترسی شخصی نامعلوم به حساب کاربری اش درشبکه اجتماعی اینستاگرام و بارگذاری تصاویرومطالب ناپسنددرصفحه نمایش آن شکایتی طرح کرد.

  1. ۴ ماه،۱ هفته قبل
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)
 فردی با مراجعه به پلیس بم، درباره دسترسی شخصی نامعلوم به حساب کاربری اش درشبکه اجتماعی اینستاگرام و بارگذاری تصاویرومطالب ناپسنددرصفحه نمایش آن شکایتی طرح کرد.
براساس اظهارات شاکی این فرد با تغییررمزورودی ضمن سلب امکان دسترسی وی به صفحه اینستاگرامش با گذاشتن مطالب وتصاویر نامناسب باعث بی آبرویی وی نزد دیگر اعضا شده که زیادترآشنایان، اقوام و مشتریان او بودند و مشکلاتی را برایش ایجاد کرده است، که بدین ترتیب کارشناسان پلیس فتا پس ازدریافت این شکایت وثبت اظهارات شاکی،با انجام تحقیقات گسترده عامل دسترسی غیرمجازبه صفحه اینستاگرام شاکی راشناسایی ومتهم رابا هماهنگی مقام قضایی دستگیرکردند.
فرمانده انتظامی بم گفت: درادامه تحقیقات مشخص شد زمانی که این فرد، شاگرد مغازه شاکی بوده، صاحب مغازه مدتی به دلیل خرابی گوشی تلفن همراهش، برای ورود به صفحه اینستاگرامش ازگوشی تلفن همراه او استفاده می کرده است.
سرهنگ"اکبر نجفی"افزود: متهم به این طریق به رمزورودی صفحه اینستاگرام صاحب مغازه دسترسی پیدا کرده و بعد که به دلیل برخی مسائل واختلافات اخراج می شود به منظورانتقام گیری با تغییر رمزورودی اقدام به گذاشتن مطالب ناپسنددرصفحه وی می کند.
همرسانی نوشتار: