بلای شومی که پدر زن معتاد شب ها بر سر نامزد دخترش می آورد !

مردی که به سرقت از کیف پول نامزد دخترش اقدام می کرد آینده زندگی مشترک آن ها را در سراشیبی قرار داد.

  1. یکشنبه ۲۰ آبان ۹۷ ساعت ۱۳:۲۵ (۱ سال،۶ ماه قبل)
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

مردی وقتی دامادش برای نامزدی پا در خانه اش می گذاشت شبانه به کیف پول او دستبرد می زد تا این که با برملا شدن این ماجرا کار به جای باریک و دادگاه کشیده شد. داماد عصبانی از دست پدر نامزدش گفت: با وجود مخالفت های خانواده ام  با دختر مورد علاقه ام ازدواج کردم و فکر نمی کردم کارمان همان ابتدا به مشکل بخورد. پدر نامزدم معتاد و بی مسئولیت بود اما من به حرف هایی که پشت سرش زده می شد توجهی نمی کردم. شب هایی که  به خانه پدر همسرم می رفتم اصلاً تصور نمی کردم او به کیف پولم دستبرد بزند. هر بار می دیدم مقداری پول از کیف ام کم شده اما فکر می کردم نامزدم مثل دفعات قبل آن را برداشته و چیزی به من نگفته است. این ماجرا ادامه داشت تا این که یک شب که به دلیل تشنگی از خواب بیدار شدم و می خواستم به آشپزخانه بروم ناگهان با پدر نامزدم که داشت داخل کیف پولم را می گشت مواجه شدم و از تعجب فقط به او خیره شدم . پدر نامزدم بعد از رو شدن دستش با دستپاچگی به من گفت کیف پولم روی زمین افتاده بود و او قصد داشت آن را سر جایش بگذارد. بعد از دیدن این صحنه تازه متوجه کم شدن پول های کیف ام در این مدت  شدم و با عصبانیت و ابراز تاسف همان شب خانه پدر همسرم را  ترک کردم. پدر نامزدم اول هر چقدر سعی کرد قضیه را خاتمه دهد نتوانست و بعد از آن من را تهدید کرد اگر موضوع سرقت را پیش کسی بازگو کنم باید قید نامزدم را بزنم چون او اجازه نمی دهد به زندگی مشترک مان ادامه دهیم. چند روز بعد از این ماجرا با  کمک خانواده ام تصمیم گرفتم به دادگاه بیایم تا چاره ای برای خلاص شدن از این وضعیت و از شر پدر زن معتاد و سارقم رهایی پیدا کنم.

همرسانی نوشتار: