مخوف ترین جاساز مخدر شیشه که هرگز ندیده بودید ! + عکس

تیم عملیات و بازرسی گمرک مرزی رازی در بازرسی از یک دستگاه خودروی کاپوتاژ شده که در حال خروج از کشور به سمت ترکیه بود مواد مخدر از نوع شیشه را کشف کردند.

  1. چهارشنبه ۲۴ بهمن ۹۷ ساعت ۱۶:۰۰ (۱۱ ماه،۲ هفته قبل)