رعب و وحشت در محله خراسان

عربده کش ها همه جا را بهم ریختند

سردار علی ذوالقدری رئیس پلیس امنیت عمومی در این باره گفت: ساعت ۱۸ چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه، چند نفر از شهروندان پس از تماس با پلیس اعلام کردند که تعدادی از افراد شرور در محله خراسان ۹ دستگاه خودرو را تخریب کردند. در پی آن تیمی از مأموران پایگاه هفتم برای بررسی موضوع به آدرس اعلامی اعزام شدند.

  1. دوشنبه ۲۹ بهمن ۹۷ ساعت ۱۳:۱۱ (۱۱ ماه،۱ هفته قبل)
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

دو نفر از افراد شرور محله خراسان که پس از تخریب ۹ خودرو به یکی از استان های شمالی کشور گریخته بودند، دستگیر شدند. 

رئیس پلیس امنیت عمومی با اشاره به اینکه این افراد شرور علاوه بر تخریب ۹ دستگاه خودرو، با ایجاد سر و صدا و عربده کشی موجب رعب و وحشت اهالی محل شده بودند، گفت: این متهمان قبل از حضور مأموران در محل، پس از تخریب خودروها متواری شده بودند.

وی در ادامه با اشاره به انجام تحقیقات پلیسی گفت: مشخص شد که افراد تخریب کننده، از شروران محله شوش و شهرزاد هستند که به همراه سایر همدستانشان پس از حضور در محله خراسان، برای خودنمائی اقدام به تخریب خودروها و عربده کشی کرده اند. همچنین در تحقیقات بعدی نیز مشخص شد که دو متهم اصلی این پرونده برای رهایی از قانون، پس از ارتکاب جرم به یکی از استان های شمالی ایران گریخته اند.

ذوالقدری در پایان گفت: با شناسایی مخفیگاه متهمان و گرفتن مجوز قضائی، تیمی از مأموران کلانتری برای دستگیری آن ها به مخفیگاه متهمان اعزام و موفق شدند ضمن توقیف خودروی آن ها هر دو متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کنند. در حال حاضر نیز تحقیقات برای دستگیری سایر متهمان این پرونده ادامه دارد.

همرسانی نوشتار: