اعلام نرخ بلیط مترو در سال 97

حمد علیخانی در چهل و نهمین جلسه شورای شهر تهران در بررسی قیمت بلیط مترو در سال آینده، گفت: این نرخ‌گذاری فعلا بر اساس پیشنهاد کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر است و پس از تصویب امروز در جلسه شورا اعلام می‌شود.

  1. ۱ سال قبل
مترو

به گزارش سرویس اجتماعی نوداد (سکوی اجتماعی خبر) وی ادامه داد:

 بر این اساس نرخ بلیط تک‌سفره تهران که 700 تومان بود به هزار تومان افزایش یافت، تک‌سفره حومه به تهران 2 هزار تومان شد و تک‌سفره فرودگاه امام به تهران به 10 هزار تومان افزایش یافت.

علیخانی گفت:

 ما در هر ماه 40 میلیون مسافر داریم که درآمد حاصل از فروش بلیط آن 20 میلیارد تومان است اما هزینه ماهانه مترو 800 تا 90 میلیارد است یعنی 60 تا 70 میلیارد تومان مترو زیان می‌دهد.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر، گفت: 

این حداقل افزایشی بود که می‌توانستیم اعمال کنیم و تغییر بدهیم تا شاید بتواند بخشی از طلب ما را از دولت جبران کند.