خرابی خط ۴ مترو تهران ؛ تخلیه مسافران در ایستگاه میدان آزادی

خرابی قطار در خط ۴ مترو تهران موجب ازدحام جمعیت در ایستگاه آزادی شد.

  1. ۸ ماه،۲ هفته قبل
اختلال در خط ۴ مترو تهران
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

خرابی قطار در خط ۴ مترو تهران موجب ازدحام جمعیت در ایستگاه آزادی شد. خرابی قطار و تخلیه مسافرین در ایستگاه میدان آزادی باعث ازدحام جمعیت در این ایستگاه شده است.

تاکنون توضیحی درباره این اختلال منتشر نشده است.

همرسانی نوشتار: