فرودگاه های تهران روز ۱۴ خرداد ۵ ساعت تعطیل می شوند

رضا جعفرزاده اظهار کرد: نوتام (اطلاعیه هوانوردی) این توقف چند ساعته قبلاً صادر و به شرکت های داخلی و خارجی اعلام شده است.

  1. ۷ ماه،۳ هفته قبل
تعطیلی ۵ ساعته فرودگاه‌های استان تهران روز ۱۴ خرداد
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

وی از مسافران پروازها خواست قبل از مراجعت به فرودگاه ها از طریق شماره تلفن های ۱۹۹ برای پروازهای داخلی و ۰۹۶۳۳۰ برای پروازهای خارجی از وضعیت پروازهای خود مطلع شوند.