جزئیاتی تازه از مدت زمان خدمت سربازی !

رئیس اداره منابع انسانی ستادکل نیرو های مسلح مدت زمان خدمت وظیفه عمومی را تشریح کرد.

  1. ۴ ماه،۳ هفته قبل
جزئیات مدت زمان خدمت سربازی
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

سردار موسی کمالی میزان گفت: طبق ماده ۴ قانون، خدمت وظیفه عمومی ۲۴ ماه است که نیرو های مسلح می توانند مدت خدمت را کاهش و یا افزایش دهند.

رئیس اداره منابع انسانی ستادکل نیرو های مسلح افزود: درحال حاضر خدمت سربازی ۱۸ تا ۲۴ ماه است که این مدت زمان در مناطق امنیتی ۱۸ ماه، مناطق محروم ۱۹ ماه، مناطق عادی نیرو های مسلح ۲۱ ماه و دستگاه های دولتی که سربازان امریه در آنجا خدمت می کنند ۲۴ ماه است.

همرسانی نوشتار: