خودروهای قدیمی زیادتر از جدیدها آدم می کشند

  1. ۸ ماه،۱ هفته قبل
خودروهای قدیمی بیشتر از جدیدها آدم می‌کشند
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

خودروهای جدیدتر امن تر از نسخه های قدیمی هستند. این نکته بدیهی را تنها ما نمی گوییم بلکه سازمان ملی ایمنی ترافیک بزرگراهی آمریکا NHTSA در گزارش جدید خود می گوید.

این سازمان گفته است:

تحلیل ها نشان می دهند از میان تمامی خودروهای مسافری، سهم خودروهای قدیمی در تصادفات منجر به فوت زیادتر از خودروهای جدیدتر است.

به عبارت دیگر، احتمال اینکه جان سرنشینان در خودروهای جدیدتر از بین برود کمتر از احتمال مرگ در خودروهای قدیمی تر است. این خودروها شامل محصولات سواری، خودروهای کاربردی، پیکاپ ها و ون ها می باشند. یکی از مدیران NHTSA گفته است: “ما خریداران را به انتخاب خودروهایی که نیازهای شخصی، بودجه ای و حمل ونقلی را برآورده می کنند تشویق می کنیم. خریداران با انتخاب هوشمندانه خود روی ایمنی سرمایه گذاری می کنند.”

خودروهای قدیمی زیادتر از جدیدها آدم می کشند

NHTSA که بخش ویژه دپارتمان حمل ونقل فدرال آمریکا می باشد خودروهای قدیمی تر را نسخه های ساخته شده قبل از سال ۲۰۱۲ و محصولات جدیدتر را پس از این سال می داند. این سازمان خودروها را در دسته های سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷، ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲، ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷، ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲، ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷، ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۲ و ۱۹۸۴ و قبل تر قرار می دهد.

خودروهای قدیمی زیادتر از جدیدها آدم می کشند

زمانی که خودروهای جدید را با محصولات قدیمی تر مقایسه می کنیم اوضاع خود را بهتر نشان می دهد. ۵۵ درصد تصادفات منجر به فوت در خودروهای ساخته شده پیش از سال ۱۹۸۵ رخ داده اند. در مقابل باید گفت تنها ۲۶ درصد تصادف منجر به فوت در خودروهای ساخت بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ رخ داده است.

خودروهای قدیمی زیادتر از جدیدها آدم می کشند

NHTSA تخمین می زند سرنشینان خودروهای قدیمی تر سهم زیادتری از تصادفات منجر به فوت داشته اند. همچنین درصد سرنشینانی که به سختی مجروح شده اند با افزایش سن خودرو افزایش می یابد؛ بنابراین اگر شما درباره تعویض خودروی قدیمی خود با نمونه ای جدید فکر می کنید و ایمنی یک نگرانی اصلی است شاید نتایج این مطالعه باعث ترغیب هرچه زیادتر به تعویض خودروی قدیمی شود.

خودروهای قدیمی زیادتر از جدیدها آدم می کشند

خودروهای قدیمی زیادتر از جدیدها آدم می کشند