تصاویر آتش گرفتن هواپیمای ایرباس روی باند فرودگاه + عکس ها

یک فروند هواپیمای ایرباسA۳۴۰-۳۰۰ متعلق به اتحادیه شرکت های هواپیمایی استار ایلیانس که در حال انتقال به سمت دیگر فرودگاه فرانکفورت توسط یک کشنده بود، آتش گرفت.

  1. ۷ ماه،۱ هفته قبل
 آتش‌گرفتن هواپیمای ایرباس در فرانکفورت
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

دلیل حادثه آتش گرفتن هواپیمای ایرباس، ماشین کشنده عنوان شده که به کاکپیت هواپیما منتقل شده است.

عکس /  آتش گرفتن هواپیمای ایرباس در فرانکفورت

عکس /  آتش گرفتن هواپیمای ایرباس در فرانکفورت

عکس /  آتش گرفتن هواپیمای ایرباس در فرانکفورت

عکس /  آتش گرفتن هواپیمای ایرباس در فرانکفورت

عکس /  آتش گرفتن هواپیمای ایرباس در فرانکفورت

عکس /  آتش گرفتن هواپیمای ایرباس در فرانکفورت

عکس /  آتش گرفتن هواپیمای ایرباس در فرانکفورت

عکس /  آتش گرفتن هواپیمای ایرباس در فرانکفورت
همرسانی نوشتار: