بازهم اتفاقی نادر در المپیک 2016

رنگ آب استخر شناگران سبز شد

رنگ سبز و کدری آب دومین استخر مسابقات المپیک در شهر ریو دوژانیرو منجر به نگرانی برخی از ورزشکاران و رسانه های حاضر در برزیل شد.

  1. جمعه ۲۲ مرداد ۹۵ ساعت ۱۷:۴۶ (۴ سال،۱ ماه قبل)
رنگ استخر

آب استخر المپیک روز قبل از مسابقات شفاف و آبی بوده و به طور ناگهانی، برای مسابقات رنگ استخر تغییر رنگ پیدا کرده، و به رنگ سبز و کدر در آمده است. 

یک سخنگوی کمیته برگزاری المپیک ریو احتمال داده است که رنگ سبز استخر ناشی از خزه های داخل آب باشد که در نتیجه گرما و عدم وزش باد در آب پخش شده اند.

برگزارکنندگان المپیک ریو در بیانه ای گفتند که آب استخرها آزمایش شده و هیچ تهدیدی برای ورزشکاران وجود ندارد؛ البته آنها هیچ توضیحی برای رنگ سبز و کدر آب استخر نداده اند. 

میچ گلر"سرپرست تیم ملی کانادا" به ریو سفر خواهد کرد تا در بهبود و کنترل شرایط آب استخر به آنها کمک کند.
همرسانی نوشتار: