بیهوده ترین هیاهوی بازی پرسپولیس ! + عکس

ازیکنان سپاهان در حالی به عدم اعلام خطای پنالتی روی ساسان انصاری اعتراض داشتند که تصاویر آهسته نشان داد هیچ خطایی در کار نبوده است.

  1. ۹ ماه،۲ هفته قبل