17 فصل با سرخ و طلایی ؛ پرسپولیس 2 برد کمتر دارد !

پرسپولیس توانست بار دیگر سپاهان را شکست بدهد اما هنوز به تعداد پیروزی های این تیم در ادوار لیگ نرسیده است.

  1. ۱ سال،۳ ماه قبل
 سرخپوشان 2 پیروزی کمتر دارند

به گزارش سرویس استقلال و پرسپولیس نوداد (سکوی اجتماعی خبر)  در ادوار لیگ برتر، یکی از جذاب ترین دیدارهای ممکن، تقابل سپاهان و پرسپولیس است که به خاطر ثبات حرکتی هر دو تیم و حضور کامل شان در تمام 17 دوره گذشته از لیگ، حداقل در هر فصل دو بار مقابل هم به میدان رفتند و دیدارهای شان کم از دربی پایتخت نداشت.

پرسپولیس در 34 دیدار گذشته موفق شد 10 بازی را با پیروزی مقابل سپاهان پشت سر بگذارد و این در حالی است که 12 بار نیز سپاهانی ها موفق به کسب برد مقابل پرسپولیس شدند. 12 بازی باقی مانده نیز با نتیجه تساوی به اتمام رسیده است. بهترین پیروزی سپاهان، کسب برد 4 بر یک مقابل پرسپولیس بوده و بهترین برد سرخپوشان نیز، پیروزی 3 بر یک بوده است.

حالا شناسنامه کامل این بازی را می بینید:

فصل اول

بازی رفت: سپاهان صفر – پرسپولیس صفر

بازی برگشت: پرسپولیس 3 – سپاهان 2

فصل دوم

بازی رفت: سپاهان 2 – پرسپولیس یک

بازی برگشت: پرسپولیس یک – سپاهان یک

فصل سوم

بازی رفت: پرسپولیس 3 – سپاهان 3

بازی برگشت: سپاهان یک – پرسپولیس 2

فصل چهارم

بازی رفت: سپاهان صفر – پرسپولیس صفر

بازی برگشت: پرسپولیس یک – سپاهان 2

فصل پنجم

بازی رفت: پرسپولیس 2 – سپاهان 3

بازی برگشت: سپاهان 2 – پرسپولیس صفر

فصل ششم

بازی رفت: سپاهان صفر – پرسپولیس صفر

بازی برگشت: پرسپولیس 2 – سپاهان یک

فصل هفتم

بازی رفت: سپاهان 2 – پرسپولیس یک

بازی برگشت: پرسپولیس 2- سپاهان یک

فصل هشتم

بازی رفت: پرسپولیس 3 – سپاهان 2

بازی برگشت: سپاهان صفر – پرسپولیس صفر

فصل نهم

بازی رفت: سپاهان 2 – پرسپولیس یک

بازی برگشت: پرسپولیس یک – سپاهان یک

فصل دهم

بازی رفت: پرسپولیس یک – سپاهان 4

بازی برگشت: سپاهان صفر – پرسپولیس صفر

فصل یازدهم

بازی رفت: پرسپولیس صفر – سپاهان صفر

بازی برگشت: سپاهان یک – پرسپولیس یک

فصل دوازدهم

بازی رفت: سپاهان 2 – پرسپولیس صفر

بازی برگشت: پرسپولیس یک – سپاهان صفر

فصل سیزدهم

بازی رفت: سپاهان 2 – پرسپولیس صفر

بازی برگشت: پرسپولیس 2 – سپاهان صفر

فصل چهاردهم

بازی رفت: سپاهان یک – پرسپولیس صفر

بازی برگشت: پرسپولیس یک – سپاهان 2

فصل پانزدهم

بازی رفت: سپاهان 4 – پرسپولیس 2

بازی برگشت: پرسپولیس 2 – سپاهان 2

فصل شانزدهم

بازی رفت: سپاهان یک – پرسپولیس 3

بازی برگشت: پرسپولیس 2 – سپاهان یک

فصل هفدهم

بازی رفت: سپاهان 2 – پرسپولیس 2

بازی برگشت: پرسپولیس 2 - سپاهان صفر

برد پرسپولیس: 10

برد سپاهان: 12

تساوی: 12

همرسانی نوشتار: